fbpx

logo1

מעבדות BJM

שדרוג אתר ג'ומלה עם חנות וירטואמרט

שדרוג אתר ג'ומלה עם רכיב חנות

הלקוח הגיע אלינו עם אתר ג'ומלה מיושן עם רכיב חנות שמשמש כקטלוג בלבד

עיקר העבודה היתה לשדרג את האתר ואת רכיב החנות, פעולה שיכולה להיות טראומטית לאתר בעיקר כשיש בו רכיב e-comerce, האתר עבר שדרוג לגרסה ג'ומלה עדכנית וגרסת מערכת חנות עדכנית , מאז הוחלו עוד כל מני שיוניים ותיקוים. התאמות לעמוד הבית לדרישות חדשות ושינויים לקטלוג בעיקר ברמת התחוזקה לאתר.